Ca Đoàn Đồng Tâm
Pool Party
Date: June 21, 2003.
 
Xin cám ơn anh chị Thái&Điệp đă cho Ca Đoàn mượn nhà để tổ chức party, và các anh chị trong ban tổ chức.
Xin mạn phép dùng  câu nói 'bất hủ' của bác Lộc để tóm gọn không khí của pool party: "Lâu lắm rồi mới có một ngày dzui như dzậy".
page 1 of 2 Next

 

IMG_0342 IMG_0349 IMG_0350 IMG_0351 IMG_0352 IMG_0354
IMG_0355 IMG_0356 IMG_0357 IMG_0358 IMG_0359 IMG_0360
IMG_0361 IMG_0362 IMG_0363 IMG_0364 IMG_0365 IMG_0366
IMG_0368 IMG_0369 IMG_0370 IMG_0371 IMG_0372 IMG_0373
IMG_0374 IMG_0375 IMG_0376 IMG_0377 IMG_0378 IMG_0379
IMG_0380 IMG_0381 IMG_0382 IMG_0383 IMG_0384 IMG_0386
IMG_0387 IMG_0388 IMG_0389 IMG_0390 IMG_0392 IMG_0394
IMG_0395 IMG_0396 IMG_0397 IMG_0399 IMG_0400 IMG_0403