Thánh Ca Hàng Tuần

Chúa Nhật VII Thường Niên (Năm C) - (02/24/2019)
Chớ lấy oán báo oán.

NL Yêu Mến Anh Em p. 1209 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
ĐC TV 102 p. 433 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
DL Nếu Con Chợt Nhớ p. 561 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
HL Yêu Thương Kẻ Thù p. 1210 pdf mp3 Nữ Tenor Bass Sib
KL Vì Chúa Là Tình Yêu p. 781 pdf mp3 Nữ Tenor Bass Sib

 

Chúa Nhật VIII Thường Niên (Năm C) - (03/03/2019)
Cây tốt sinh trái tốt. Hãy trồng cây khiêm nhường, sinh trái bác ái. (*Tập Hát sau thánh lễ)

NL Hỡi người công chính p. 797 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
ĐC TV 91 p. 1146 pdf         Sib
DL Lễ Vật Hòa Bình p. 120 pdf         Sib
HL Biết Chúa Biết Con p. 1142 pdf         Sib
KL Sống Một Ngày Như Mẹ p. 945 pdf         Sib

 

Chúa Nhật I Mùa Chay - (03/10/2019) - Đổi giờ
Hãy trông cậy vào Chúa, vì đời người là một cuộc thử thách.

NL Hãy Trở Về p. 167 pdf         Sib
ĐC TV 90 p. 1197 pdf         Sib
DL Của Lễ Nhân Sinh p. 1068 pdf         Sib
HL Xin Ngài cùng đi với con p. 158 pdf         Sib