Thánh Ca Hàng Tuần

 

Chúa Nhật XIII Thường Niên  (Năm B) - (06/27/2021)

NL Hãy Đến Tung Hô Chúa pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  TV 29: Chúa Đã Giải Thoát con pdf mp3 Nữ Nam
DL  Này Là Rượu Nho pdf mp3 Nữ Nam
RL  Nguồn Trợ Lực Đời Tôi pdf mp3 Nữ Nam
KL Thánh Tâm Chúa Giêsu pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật XII Thường Niên  (Năm B) - (06/20/2021)

NL Đến muôn đời pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  TV 106: Hãy cảm tạ Chúa pdf mp3 Nữ Nam
DL  Dâng Người Cha  pdf mp3 Nữ Nam
RL  Bỏ Thầy pdf mp3 Nữ Nam
KL Thánh Tâm Chúa Giêsu  pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật XI Thường Niên  (Năm B) - (06/13/2021)

NL Tôi chỉ ước trông pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 91 pdf mp3 Nữ Nam
DL  Dâng Lễ 15 pdf mp3 Nữ Nam
RL  Lời Hằng Sống pdf mp3 Nữ Nam
KL Đền Tạ Trái Tim Mẹ   pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật Kính Mình & Máu Thánh Chúa (Năm B) - (06/06/2021)

NL Bánh Trường Sinh pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 115 pdf mp3 Nữ Nam
DL  Của Lễ Tình yêu pdf mp3 Nữ Nam
RL  Chính Mình Máu Chúa pdf mp3 Nữ Nam
KL Dâng Mẹ pdf mp3

 

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi  (Năm B) - (05/30/2021)

NL Nào Ta Đến (2) pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 32 pdf pdf(E) mp3 Nữ Nam
DL  Kính Dâng Ba Ngôi pdf mp3 Nữ Nam
RL  Niềm Xác Tín Của Con (3) pdf mp3 Nữ Nam
KL Con Xin Dâng Mẹ pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống  (Năm B) - (05/23/2021)

NL Xin Ngôi Ba Thiên Chúa pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 103 pdf mp3 Nữ Nam
DL  Hương Kinh Nhiệm Mầu pdf mp3 Nữ Nam
RL  Hồng Ân Chúa Bao La pdf mp3 Nữ Nam
KL Thần Khí Chúa Sai Đi pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời  (Năm B) - (05/16/2021)   

NL Chúa Lên Trời (2) pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 46 pdf mp3 Nữ Nam
DL  Tựa Làn Trầm Hương pdf mp3 Nữ Tenor Bass
RL  Chúa Lên Trời pdf mp3 Nữ Nam
KL Đừng Đứng Đó pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật VI Phục Sinh  (Năm B) - (05/09/2021)

NL Cất Tiếng Hát Lên pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 97 pdf mp3 Nữ Nam
DL  Trái Tim Người Mẹ pdf mp3 Nữ Nam
RL  Chúa Là Tình Yêu pdf mp3 Nữ Nam
KL Mẹ Là Bóng Mát pdf mp3

 

Chúa Nhật V Phục Sinh  (Năm B) - (05/02/2021 )

NL Con Hãy Nhớ Rằng pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  TV 21: Tán Dương Danh Ngài pdf mp3 Nữ Nam
DL  Giờ Đây Chúng Con pdf mp3 Nữ Nam
RL  Chúa Là Cây Nho pdf mp3 Nữ Nam
KL Bài Ca Dâng Mẹ  pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật IV Phục Sinh  (Năm B) - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành (04/25/2021)

NL Chúa Khoan Nhân pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  TV 117: Phiến Đá Bỏ Rơi pdf mp3 Nữ Nam
DL  Tiến Ca Phục Sinh pdf mp3 Nữ Nam
RL  Chúa Chăn Nuôi Tôi pdf mp3 Nữ Nam-1 Nam-2
KL Lời Nguyện truyền Giáo pdf mp3

 

Chúa Nhật III Phục Sinh  (Năm B) - (04/18/2021)

NL Nào Ta Hãy Mừng Vui pdf mp3 Sop Alto Nam
ĐC  TV 4: Xin Tỏa Ánh Tôn Nhan pdf mp3 Nữ Nam
DL  Xin Dâng Chúa pdf mp3 Nữ Nam
RL  Ở Lại Với Con pdf mp3 Sop Alto Nam
KL Chúa Phục Sinh pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật II Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa  (Năm B) - (04/11/2021)

NL Đoàn Người Sống Lại pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  TV 117: Hãy Cảm tạ Chúa pdf mp3 Nữ Nam
DL  Xin Dâng pdf mp3 Nữ Nam
RL  Không Thấy Mà Tin pdf mp3 Nữ Nam
KL Lòng Thương Xót Chúa pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật Phục Sinh  (Năm B) - (04/04/2021)

NL Lên Núi Sion pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  TV 117: Hãy Hát Mừng Chúa pdf mp3 Nữ Tenor Bass
DL  Lễ Tế pdf mp3 Sop Alto Bass
RL  Chúa Sống Lại Rồi pdf mp3 Sop Alto Tenor Bar Bass
KL Chúa Đã Sống Lại pdf mp3 Nữ Tenor Bass

 

Thứ Sáu Tuần Thánh  (Năm B) - (04/02/2021)


ĐC  TV 30: Con Xin Phó Thác pdf mp3 Nữ Tenor Bass
PA  Câu Xướng Phúc Âm pdf mp3
TG Giờ Tử Nạn pdf mp3 Nữ Nam
  Con Đường Chúa Đi Qua pdf mp3 Nữ Nam
RL  Tình Mẹ pdf mp3 Nữ Nam

 

Thứ Năm Tuần Thánh  (Năm B) - (04/01/2021)


NL Thập Giá Ngất Cao pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 115: Chén Chúc Tụng pdf mp3 Nữ Tenor Bass
RL  Luật Yêu Thương pdf mp3 Nữ Tenor Bass
  Chính Mình Máu Chúa pdf mp3 Nữ Nam
KL Nguyện Yêu Chúa pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật Lễ Lá  (Năm B) - (03/28/2021)


NL Chúa Vào Thành pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 21: Sao Ngài Bỏ Con pdf mp3 Nữ Nam
PA  Câu Xướng Phúc Âm pdf mp3
RL  Bài Ca Thương Khó pdf mp3 Nữ Nam
KL Con Đường Chúa Đi Qua pdf mp3 Nữ Nam

 

 

Chúa Nhật V Mùa Chay   (Năm B) - (03/21/2021)

NL Kinh Đầu Lễ pdf mp3
ĐC  Thánh Vịnh 50: Trái Tim Sạch Trong pdf mp3 Nữ Nam
RL  Hạt Giống Tình Yêu pdf mp3 Nữ Nam
KL Lạy Thánh Giuse pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật IV Mùa Chay   (Năm B) - (03/14/2021)

NL Mừng Vui Lên Giêrusalem pdf mp3
ĐC  Thánh Vịnh 136: Thương Nhớ Sion pdf mp3
RL  Chúa Cấm Con Thất Vọng  pdf mp3
KL Kinh Chay pdf mp3

 

Chúa Nhật III Mùa Chay   (Năm B) - (03/07/2021)

NL Ngước Nhìn Lên Nhan Chúa pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 18: Lời ban sự sống pdf mp3 Nữ Nam
RL  Biết Chúa Biết Con  pdf mp3 Nữ Nam
KL Kinh Chay pdf mp3 Nữ Nam

Chúa Nhật II Mùa Chay   (Năm B) - (02/28/2021)

NL Con hân hoan đi tìm pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 115 pdf mp3 Nữ Nam
RL  Dù Con Chưa Thấy Ngài  pdf mp3 Nữ Nam
KL Kinh Chay pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật I Mùa Chay   (Năm B) - (02/21/2021)

NL Hãy Trở Về pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 24 pdf mp3 Nữ Nam
RL  Cám Dỗ Nào pdf mp3 Nữ Nam
KL Kinh Chay pdf mp3

 

Chúa Nhật V Thường Niên  (Năm B) - (02/07/2021 )

NL Hãy Đến Tung Hô Chúa pdf mp3
ĐC  Thánh Vịnh 146 pdf mp3 Nữ Nam
RL  Xin Chúa Chữa Lành pdf mp3 Nữ Nam
KL Mẹ Ánh Bình Minh pdf mp3

 

Chúa Nhật IV Thường Niên  (Năm B) - (01/31/2021 )

NL Hãy Lắng Nghe pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 94 pdf mp3 Nữ Nam
RL  Chúa Trong Đời Con pdf mp3 Nữ Nam
KL Trọn Đời Yêu Mẹ pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật III Thường Niên  (Năm B) - (01/24/2021 )

NL Hãy Trở Về pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 24 pdf mp3 Nữ Nam
RL  Có Chúa Trong Đời  pdf mp3 Nữ Nam
KL Quỳ Dưới Chân Mẹ  pdf mp3 Nữ Nam

 

Chúa Nhật II Thường Niên  (Năm B) - (01/17/2021 )

NL Vào Đền Thờ pdf mp3
ĐC  Thánh Vịnh 39 pdf mp3 Nữ Nam
RL  Lạy Thầy Con Muốn Đến Xem pdf mp3 Nữ Nam
KL Xin Vâng pdf mp3 Nữ Nam

 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa  (Năm B) - (01/10/2021 )

NL Con Ta Yêu Dấu pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Thánh Vịnh 28 pdf mp3 Nữ Nam
RL  Ngỡ Ngàng Nhận Ra pdf mp3 Nữ Nam
KL Thần Khí Chúa pdf mp3 Nữ Nam